Grafika prezentująca kurs chemii dla zaawansowanych
Aktualności / Informacje o kursach

Kompleksowy kurs zaawansowany z chemii

Aktualizacja, listopad 2020. Odpowiadając na najczęściej zadawane pytanie: można ciągle zapisywać się na kurs. Po opłaceniu kursu, na koncie kursanta od razu pojawiają się wszystkie dotychczasowe materiały: 2-godzinne nagrania, notatki, testy on-line. Nic Cię nie omija jeśli zapiszesz się na kurs teraz 🙂

 • Dla kogo?

MATURZYŚCI (matura 2021), którym zależy na usystematyzowaniu i dopełnieniu swojej wiedzy oraz poznaniu sposobów rozwiązywania zadań typowo maturalnych i tych stwarzających największe trudności.

Jeśli masz już opanowane podstawy – ten kurs jest dla Ciebie.

Kurs obejmuje CAŁY materiał do matury z chemii.

 • Na czym najbardziej skupia się kurs?

Zadania, zadania, zadania! Teoria? Także!

 • Ilość godzin:

50h (25 webinariów x 2h)

 • Czas trwania:

wrzesień-marzec

 • Kiedy?

Czwartki, godzina 18:00

Webinaria są nagrywane, jeśli nie możesz wziąć udziału w zajęciach na żywo. Dostęp do nagrań jest do maja 2021.

 • Materiały pdf do każdych zajęć
 • Testy na każdych zajęciach
 • Dodatkowe zadania domowe

Kurs maturalny z chemii podzielony jest na trzy części. Można wziąć udział w 3 częściach, w 2 częściach, jak i w jednej części.

Część I (wrzesień-październik)

 • Budowa atomu, promieniotwórczość
 • Układ okresowy i zależności w nim
 • Wiązania
 • Hybrydyzacja, kształt cząsteczek
 • Polarność, moment dipolowy
 • Reakcje utleniania i redukcji
 • Pierwiastki bloków s, p, d
 • Systematyka i reakcje związków nieorganicznych

Część II (listopad-grudzień)

 • Stechiometria
 • Roztwory, stężenia, rozpuszczalność, hydraty 
 • Reakcje w roztworach wodnych, hydroliza, stała i stopień dysocjacji, pH, bufory, miareczkowanie
 • Kinetyka, szybkość reakcji, stała równowagi, reguła przekory
 • Termodynamika

Część III (styczeń-marzec)

 • Węglowodory 
 • Alkohole, fenole
 • Aldehydy, ketony
 • Kwasy karboksylowe, estry
 • Mydła, tłuszcze
 • Aminy, amidy
 • Aminokwasy, białka
 • Cukry
 • Izomeria optyczna

Płatność:

osobno za każdą część, a więc w 3 ratach.

Cena:

I część (18 h) – 450zł

II część (16 h) – 400zł

III część (12-16 h) – 300-400zł (6 lub 8 lekcji: w zależności czy kursant chce dokupić lekcje z białek i cukrów, czyli tematów, które zostały wycofane z matury 2021). 

 • Zapisy oraz płatność na II i III część ruszą na odpowiednio w październiku 2020 i styczniu 2021.
 • Wystawiam faktury.

Harmonogram:

(Jest to wstępny plan kursu. Dni i godziny webinariów mogą ulec zmianie – o ewentualnych zmianach będę na bieżąco informować.)

03.09.2020Budowa atomu, cz.1
10.09.2020Budowa atomu, cz.2
17.09.2020Układ okresowy i zależności w nim, wiązania
24.09.2020Wiązania, polarność cząsteczek
01.10.2020Hybrydyzacja, kształt cząsteczek
08.10.2020Systematyka i reakcje związków nieorganicznych
15.10.2020Pierwiastki bloków s, p, d
22.10.2020Reakcje utleniania i redukcji, cz. 1
29.10.2020Reakcje utleniania i redukcji, cz. 2
05.11.2020Stechiometria – cz.1
12.11.2020Stechiometria – cz.2
19.11.2020Roztwory, stężenia, rozpuszczalność, hydraty – cz.1
26.11.2020Roztwory, stężenia, rozpuszczalność, hydraty – cz.2
03.12.2020Reakcje w roztworach wodnych, hydroliza, stała i stopień dysocjacji, pH, bufory, miareczkowanie itp. – cz.1
10.12.2020Reakcje w roztworach wodnych, hydroliza, stała i stopień dysocjacji, pH, bufory, miareczkowanie itp. – cz.2
17.12.2020Kinetyka, szybkość reakcji, stała równowagi, reguła przekory, termodynamika – cz.1
24.12.2020*Kinetyka, szybkość reakcji, stała równowagi, reguła przekory, termodynamika – cz.2
07.01.2021Węglowodory
14.01.2021Alkohole, fenole
21.01.2021Aldehydy, ketony
28.01.2021Kwasy karboksylowe, estry
04.02.2021Mydła, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy
11.02.2021Podsumowanie organiki
09.02.2021Białka (lekcja dodatkowa)
16.02.2021Cukry (lekcja dodatkowa)

*-dla lekcji wypadających w święta będą wyznaczone inne („nieświąteczne”) daty webinariów