Kursy z chemii dla szkoły podstawowej

Kursy z chemii dla szkoły podstawowej

Skorzystaj z oferty kursu z chemii dla uczniów szkoły podstawowej. Kursy z chemii dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej zostały przygotowane przeze mnie tak, by wyczerpywały cały materiał omawiany w szkole podstawowej. Wszystkie lekcje oraz zadania powstały w oparciu o wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kurs z chemii dla szkoły podstawowej daje bardzo solidną podstawę do dalszej kontynuacji nauki z chemii w liceum. Zakres wiedzy, zadania i teoria od podstaw dają gwarancję gruntownego przygotowania do dalszej edukacji.

Kursy z chemii dla 7 i 8-klasistów

Dla kogo?

Opracowany przeze mnie kurs z chemii dla szkół podstawowych jest przeznaczony dla uczniów 7 i 8 klas. Moje kursy obejmują cały materiał omawiany w szkole podstawowej. Przejście przez kurs i własna praca gwarantują gruntowne przygotowanie do dalszej kontynuacji nauki z chemii w liceum.

Na czym najbardziej skupiają się kursy?

Kursy z chemii dla szkoły podstawowej to przede wszystkim teoria od podstaw oraz zadania. Kursy mają na celu przygotować Cię do nauki w szkole oraz pomóc Ci poprawić Twoje oceny. Oprócz tego wzięcie udziału w kursie przygotuje Cię do egzaminu 8-klasisty.

Szczegóły kursu

Czas trwania kursu to 12 h, zarówno dla 7, jak i 8-klasistów. Kurs pełen jest teorii oraz praktycznych zadań utrwalających zdobytą wiedzę. Każdy z kursów zawiera materiały w postaci notatek pdf do każdych zajęć oraz gotowych testów weryfikujących wiedzę.

Tematy kursu z chemii dla szkoły podstawowej

Przygotowany przeze mnie kurs porusza wszystkie wymagane zagadnienia: Substancje i ich przemiany, tlenki, składniki powietrza, wodorotlenki, budowę atomu, kwasy, sole, atom a układ okresowy, wiązania chemiczne, alkany, reakcje i równania chemiczne, alkeny, alkiny, alkohole, kwasy, estry, aminokwasy, białka, tłuszcze i cukry.