Arkusze maturalne z chemii

Matura chemia - arkusze maturalne wraz z kluczami odpowiedzi

W tym miejscu pobierzesz arkusze maturalne i klucze odpowiedzi z chemii z poprzednich lat.
Zapoznaj się z typami zadań maturalnych i ich rozwiązaniami.
Na dole strony znajdziesz także wybrane wzory i stałe na egzamin maturalny z chemii.

Nowa formuła (od 2023r.) i stara formuła (od 2015r. do 2022r.) - tyczą się uczniów, którzy ukończyli gimnazjum.
Od 2023 będą pojawiały się tutaj arkusze maturalne, dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.

CKE Maj

Matura chemia 2023

Matura chemia 2015

Matura chemia 2020

  • CKE nie udostępniło tego arkusza maturalnego

Pozostałe