Grafika prezentująca kurs chemii od podstaw
Aktualności / Informacje o kursach

Kompleksowy kurs chemii od podstaw

Aktualizacja, listopad 2020. Odpowiadając na najczęściej zadawane pytanie: można ciągle zapisywać się na kurs. Po opłaceniu kursu, na koncie kursanta od razu pojawiają się wszystkie dotychczasowe materiały: 2-godzinne nagrania, notatki, testy on-line. Nic Cię nie omija jeśli zapiszesz się na kurs teraz 🙂

 • Dla kogo? Dla każdego kto chce przerobić bardzo dokładnie materiał z chemii od podstaw. Kurs obejmuje CAŁY materiał do matury z chemii.
 • Na czym najbardziej skupia się kurs? Teoria od podstaw + zadania. Dokładne omówienie każdego tematu i rozwiązywanie zadań maturalnych pogrupowanych od najłatwiejszych do najtrudniejszych.
 • Ilość godzin: 50h (25 webinariów x 2h)
 • Czas trwania: wrzesień-marzec
 • Kiedy? Wtorki, godzina 18:00

Webinaria są nagrywane, jeśli nie możesz wziąć udziału w zajęciach na żywo. Dostęp do nagrań jest do maja 2021.

 • Materiały pdf do każdych zajęć
 • Testy
 • Dodatkowe zadania domowe
 • Kurs jest dostosowany dla nowej (po podstawówce) i dla starej (po gimnazjum) podstawy.
 • Różnice programowe, czyli to co jest dodane do nowej podstawy programowej będzie omawiane w maju.

To co obie podstawy mają wspólnego (czyli ok. 90% materiału) będę omawiać od października do kwietnia. Dlatego osoby z nowej podstawy programowej będą miały możliwość dokupienia 4 webinariów w marcu (z rozdziałów ogniwa, elektroliza, rozszerzenie termodynamiki). Kurs chemii od podstaw podzielony jest na trzy części. Można wziąć udział w 3 częściach, w 2 częściach, jak i w jednej części.

Część I (wrzesień-październik)

 • Budowa atomu, promieniotwórczość
 • Układ okresowy i zależności w nim
 • Wiązania
 • Hybrydyzacja, kształt cząsteczek
 • Polarność, moment dipolowy
 • Reakcje utleniania i redukcji
 • Pierwiastki bloków s, p, d
 • Systematyka i reakcje związków nieorganicznych

Część II (listopad-grudzień)

 • Stechiometria
 • Roztwory, stężenia, rozpuszczalność, hydraty 
 • Reakcje w roztworach wodnych, hydroliza, stała i stopień dysocjacji, pH, bufory, miareczkowanie
 • Kinetyka, szybkość reakcji, stała równowagi, reguła przekory
 • Termodynamika

Część III (styczeń-marzec)

 • Węglowodory 
 • Alkohole, fenole
 • Aldehydy, ketony
 • Kwasy karboksylowe, estry
 • Mydła, tłuszcze
 • Aminy, amidy
 • Aminokwasy, białka
 • Cukry
 • Izomeria optyczna

Płatność:

osobno za każdą część, a więc w 3 ratach.

Cena:

 • I część (18 h) – 450zł
 • II część (16 h) – 400zł
 • III część (16 h) – 400zł
 • Zapisy oraz płatność na II i III część ruszą na odpowiednio w październiku 2020 i styczniu 2021.
 • Wystawiam faktury.

Harmonogram:

(Jest to wstępny plan kursu. Dni i godziny webinariów mogą ulec zmianie – o ewentualnych zmianach będę na bieżąco informować.)

01.09.2020Budowa atomu, cz.1
08.09.2020Budowa atomu, cz.2
15.09.2020Układ okresowy i zależności w nim, wiązania
22.09.2020Wiązania, polarność cząsteczek
29.09.2020Hybrydyzacja, kształt cząsteczek
06.10.2020Systematyka i reakcje związków nieorganicznych
13.10.2020Pierwiastki bloków s, p, d
20.10.2020Reakcje utleniania i redukcji, cz. 1
27.10.2020Reakcje utleniania i redukcji, cz. 2
03.11.2020Stechiometria – cz.1
10.11.2020Stechiometria – cz.2
17.11.2020Roztwory, stężenia, rozpuszczalność, hydraty – cz.1
24.11.2020Roztwory, stężenia, rozpuszczalność, hydraty – cz.2
01.12.2020Reakcje w roztworach wodnych, hydroliza, stała i stopień dysocjacji, pH, bufory, miareczkowanie itp. – cz.1
08.12.2020Reakcje w roztworach wodnych, hydroliza, stała i stopień dysocjacji, pH, bufory, miareczkowanie itp. – cz.2
15.12.2020Kinetyka, szybkość reakcji, stała równowagi, reguła przekory, termodynamika – cz.1
22.12.2020Kinetyka, szybkość reakcji, stała równowagi, reguła przekory, termodynamika – cz.2
05.01.2021Węglowodory
12.01.2021Alkohole, fenole
19.01.2021Aldehydy, ketony
26.01.2021Kwasy karboksylowe, estry
02.02.2021Mydła, tłuszcze
09.02.2021Aminy, amidy, aminokwasy, białka
16.02.2021Cukry
23.02.2021Izomeria optyczna