Kobieta na łące prezentująca kursy wakacyjne Chem Master
Aktualności / Informacje o kursach

Kursy wakacyjne z chemii 2021

Dlaczego warto wziąć udział w kursie wakacyjnym z chemii?

W porównaniu do kursów w roku szkolnym: płacisz mniej, a dostajesz więcej. W przeliczeniu na godzinę kursu zaoszczędzasz prawie 30%.

 • Kurs składa się z nagrań, notatek i testów z kursu od podstaw z roku szkolnego 2020/2021 oraz zajęć dodatkowych – webinarów na żywo.
 • Dodatkowo, dla osób, które wezmą udział w kursie wakacyjnym będą zniżki na kursy w roku szkolnym od września.
 • Pod koniec kursu dostaniesz arkusz egzaminacyjny sprawdzający Twoją wiedzę z danej części kursu! Rozwiązujesz go sam(a), a na ostatnich zajęciach na żywo będę ten arkusz omawiać.
 • Jest duża szansa, że lekcje na żywo będą prowadzone z Nowego Jorku więc atrakcje zapewnione 😉 Dodatkowe lekcje na żywo będą dostępne tylko dla kursantów (NIE w ramach „Bezpłatnych webinarów z różnych zakątków świata”).
 • Dokładny plan działania będzie rozpisany w panelu kursanta. Ogólny zarys planu działania: Zgodnie z rozpisanym przeze mnie harmonogramem oglądasz nagrania z kursu (wraz z notatkami) i rozwiązujesz testy on-line. Po 2 tygodniach spotykamy się na zajęciach na żywo i udoskonalamy jeszcze bardziej Twoją wiedzę i umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych. I tak co 2 tygodnie w okresie lipiec-sierpień.
 • Dostęp do nagrań (także z zajęć na żywo), notatek, testów – do maja 2022.
 • Każda lekcja składa się z części teoretycznej i praktycznej (rozwiązywanie zadań). Tematy są omawiane całkowicie od podstaw.
 • Kursy wakacyjne chemii są odpowiednikami kursu od podstaw z roku szkolnego (wrzesień-marzec). Możesz wykupić zarówno jedną  cześć kursu jak i więcej.
 • Kursy dostosowane są do nowej i starej podstawy programowej, gdyż tematy, które doszły dla uczniów po podstawówce omawiane są w dodatkowej, IV części kursu.

Część 1 – Pierwsze tematy rozszerzenia

9 lekcji x 2h + 4 lekcje dodatkowe na żywo (4 x 1h)

Cena: 400zł

I część kursu skierowana jest przede wszystkim dla obecnych 8-klasistów (w celu wyprzedzenia ze mną już materiału, który będziesz mieć w szkole od września 2021) oraz obecnych 1-klasistów LO (w celu usystematyzowania i uzupełnienia swojej wiedzy po 1 kl. LO).

 • Budowa atomu, promieniotwórczość
 • Układ okresowy i zależności w nim
 • Wiązania
 • Hybrydyzacja, kształt cząsteczek
 • Polarność, moment dipolowy
 • Reakcje utleniania i redukcji
 • Pierwiastki bloków s, p, d
 • Systematyka i reakcje związków nieorganicznych

Część 2 – ObliczenioweLOVE

8 lekcji x 2h + 4 lekcje dodatkowe na żywo (4 x 1h)

Cena: 350zł

II część kursu skierowana jest przede wszystkim dla obecnych 1- i 2-klasistów LO w celu wyprzedzenia ze mną już materiału, który będziesz mieć w szkole od września 2021 oraz w celu usystematyzowania i uzupełnienia swojej wiedzy po 1 i 2 kl. LO). Kurs skierowany jest także dla osób, które nie lubią/boją się obliczeniówki 😉

 • Stechiometria
 • Roztwory, stężenia, rozpuszczalność, hydraty
 • Reakcje w roztworach wodnych, hydroliza, stała i stopień dysocjacji, pH, bufory, miareczkowanie
 • Kinetyka, szybkość reakcji, stała równowagi, reguła przekory
 • Termodynamika

Część 3 -Organiczna

8 lekcji x 2h + 4 lekcje dodatkowe na żywo (4 x 1h)

Cena: 350zł

III część kursu skierowana jest przede wszystkim dla obecnych 2-klasistów LO (w celu wyprzedzenia ze mną już materiału, który będziesz mieć w szkole od września 2021).

 • Węglowodory
 • Alkohole, fenole
 • Aldehydy, ketony
 • Kwasy karboksylowe, estry
 • Mydła, tłuszcze
 • Aminy, amidy
 • Aminokwasy, białka
 • Cukry
 • Izomeria optyczna

Część 4 – Dla nowej podstawy (po podstawówce)

3 lekcje x 2h + 1 lekcja dodatkowa na żywo (1h)

Cena: 130zł

IV część kursu skierowana dla uczniów po podstawówce. Zawiera tematy obliczeniowe, które doszły do nowej podstawy programowej.

 • Termodynamika
 • Ogniwa
 • Elektroliza